Yhteistyökumppanit

 • Ilta-Sanomat - Urheilugaala
 • OP Ryhmä - Urheilugaala
 • Veikkaus - Urheilugaala
 • Helsinki - Urheilugaala
 • Lippu.fi - Urheilugaala
 • Kultajousi - Urhielugaala
 • Yle - Urheilugaala
 • Olympiakomitea - Urheilugaala
 • Paralympiakomitea - Urheilugaala
 • StaffPoint - Urheilugaala
 • Stopteltat - Urheilugaala
 • Tagomo Digital - Urheilugaala
 • ClearChannel - Urheilugaala
 • 10.fi - Urheilugaala
 • Creative Technology Finland - Urheilugaala
 • Kuntaliitto - Urheilugaala
 • Floramore - Urheilugaala
 • Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO - Urheilugaala
 • Urheilutoimittajain Liitto - Urheilugaala
 • Sponsor Insight - Urheilugaala
REKISTERISELOSTE
1. Rekisterin pitäjä
Suomen Urheilugaala Yhdistys ry
Areenankuja 1 G, 00240 Helsinki
Puh. 040-555 1597
riia.martinoja@urheilugaala.fi
www.urheilugaala.fi
2. Yhteyshenkilöt
Rekisterin yhteyshenkilö:
Riia Martinoja
Puh. 040-555 1597
riia.martinoja@urheilugaala.fi
www.urheilugaala.fi
Tietosuojavastaava:
Riia Martinoja
Puh. 040-555 1597
info@urheilugaala.fi
www.urheilugaala.fi
3. Rekisterin nimi
Suomen Urheilugaala Yhdistys ry:n asiakas- käyttäjä-, ja markkinointirekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen,
asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja
muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös
profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi
rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen,
tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai
olleen urheiluseuran, lajiliiton, säätiön, yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilöt,
rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Urheilugaala tapahtumiin osallistuneen
henkilöt, Urheilugaalan palkintolautakuntaan tai suureen raatiin osallistuneet, äänestyksiin
osallistuneet ja markkinointiluvan antaneet, tai muut markkinointiluvan antaneet.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yrityksen perustiedot, kuten nimi ja
yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja
yhteystiedot,
b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten
tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä
osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.
c) rekisterinpitäjän ylläpitämän kilpailuihin tai äänestyksiin, mobiilipalveluiden tai sen
lisäpalvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot,
yhteystiedot, syntymäaika, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, sovelluksen ja siihen
sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja
tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa.
d) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot
eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot,
osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun,
sekä yhteydenotot muihin Urheilugaalan työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen
tilaamiseen liittyvät tiedot.
d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä
mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät
ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti,
puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot, passin numero tai henkilötunnus.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta,
verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja
asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, mobiilisovelluksen ja Urheilugaalan mobiilipalvelun
käyttötiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset
ja viranomaiset.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa Urheilugaala organisaation sisällä, sekä Urheilugaalan
jälleenmyyjien tai alihankkijoiden kanssa.
Urheilugaala voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille,
jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa
maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen
esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa
riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield –
järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty
kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet,
sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja
teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä
ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja
ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot
varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso
auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee
suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu
virheellisesti rekisteriin.