Suomen liikkuvin kunta

Kuntaliiton asiantuntijoiden valitsemat ehdokkaat ovat onnistuneet liikunnan avulla vahvistamaan hyvää ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.