Suomen liikkuvin kunta

Kuntaliiton sekä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden valitsemat ehdokkaat ovat onnistuneet liikunnan avulla vahvistamaan esimerkillisesti paikkakuntansa vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tänä vuonna haettiin erityisesti kuntaa, jonka kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan vahvistamisessa on huomioitu kestävä kehitys.